Enea ma list intencyjny ws. nabycia przez Skarb Państwa 64,57% akcji LW Bogdanka