Ciech przyjął plan motywacyjny dla kadry menedżerskiej; celem 20,5% wzrostu wartości grupy