CPK ogłosiło przetarg na Generalnego Projektanta Inżynierii Lądowej