ZE PAK: PAK-PCE ma umowę z Mostostalem Puławy na budowę fabryki autobusów za 72,7 mln zł