Passus złożył w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu wz. z przejściem na GPW z NC