LPP miało 267,97 mln zł zysku netto z dz. kont. i przezn. do zbycia w I kw. r.obr. 2022/23