Założenia budżetu: Stopa bezrobocia rej. wyniesie 5,1% na koniec 2022 r. i 2023 r.