Rząd przyjął projekt dot. współpracy POT z klubami sportowymi na rzecz promocji Polski