KNF: Wartość kredytów wzrosła o 6,6% r/r, depozytów – o 4,6% r/r w kwietniu