IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w rolnictwie spadł do -23,7 pkt w II kw., najniżej od 2009