BIEC: WPI wzrósł o 2,4 pkt m/m w czerwcu; silna presja inflacyjna utrzymuje się