ZPF, IRG: 64% gospodarstw domowych widzi pogorszenie jakości życia w II kw. vs. rok temu