Kotecki z RPP: Zmiana WIBOR-u może opóźniać wpływ polityki monetarnej na gospodarkę