Zarząd Wikany z prezesem Piotrem Kwaśniewskim został powołany na kolejną kadencję