Zarząd Mercator Medical z W. Żyznowskim jako prezesem powołany na nową kadencję