Senat przyjął bez poprawek nowelę o księgach wieczystych dot. wyszukiwania danych