‘Minutes’: RPP dostrzegała w maju istotny wzrost cen coraz szerszej grupy dóbr i usług