‘Minutes’ RPP: Brak gazu z Rosji bez istotnego negatywnego wpływu na aktywność gosp.