MF: Dług sektora general government wzrósł do 1 415,78 mld zł na koniec I kw.