KSF-M: Wyższe składki na FWK i wakacje kredytowe to ‘istotne’ koszty dla sektora bankowego