Kredyt Inkaso dokonało odpisu wartości aktywów w Rosji na łączną kwotę 12,6 mln zł