GUS: Powierzchnia budynków niemieszkalnych wzrosła o 11,9% r/r w I kw. 2022 r.