GUS: Liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 15,5% kw/kw do 158,7 tys. w I kw. 2022