Buda: Chcemy utrzymać stabilność na rynku zamówień publicznych