Wielton rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 r.