Senat za wydłużeniem terminu przyłączenia OZE do sieci do 16 lipca 2024 r.