Senat wprowadził poprawki do noweli o PIT obniżającej stawkę podatku do 12% z 17%