Parlament Europejski popiera osiągnięcie zerowej emisyjności na drogach do 2035 r.