Morawiecki: Wprowadzimy program zakupu i wydobycia węgla, by ceny były jak przed embargiem