Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 229 tys. w USA