Glapiński: Silny popyt pozwala firmom przenosić koszty na konsumenta i podwyższać płace