Zarząd Vistal Gdynia z prezesem Andrzejem Niedbalskim został powołany na kolejną kadencję