RPP podniosła stopę referencyjną o 75 pb do 6%; konsensus: podwyżka o 75 pb