PIE/BGK: Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) wzrósł o 0,1 pkt m/m do 105 w czerwcu