Osiem banków utworzy system ochrony, wpłaci ok. 3,17 mld zł na fundusz pomocowy