OECD obniżyła prognozy wzrostu PKB Polski do 4,4% w 2022 r. i 1,8% w 2023 r.