Genomtec uzyskał prawo do wprowadzenia do obrotu w UE Genomtec ID Respiratory Panel 5-Plex