Gaz-System dokonał odbioru technicznego pierwszego lądowego odcinka Baltic Pipe