Eurostat: PKB wzrósł o 0,6% kw/kw w strefie euro, w UE o 0,7% w I kw. 2022