Asseco: Trzy czwarte polskich firm korzysta z podpisu elektronicznego