Alumetal: Cena w wezwaniu Norsk Hydro na akcje spółki odpowiada wartości godziwej