Akcjonariusze Creepy Jar zdecydowali o wypłacie 21,5 zł dywidendy na akcję za 2021 r.