Akcjonariusz VRG wnioskuje o zgodę ZWZ na wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję