Zarząd Rank Progress z prezesem Janem Mroczką został powołany na nową kadencję