Strategy&/PwC: 58% firm jest zaawansowanych we wdrażaniu strategii ESG