Rozbieżne drogi czeskiego i polskiego przemysłu

Wg opublikowanych w poniedziałek danych, produkcja przemysłowa w Czechach spadła o 3,9% r/r, mocniej od wynoszących -1,9% r/r oczekiwań. Kontrast z wynikami produkcji przemysłowej w Polsce nie mógłby być zatem większy. Dla przypomnienia, w tym samym okresie produkcja polskiego przemysłu wzrosła o 13% r/r (aczkolwiek warto odnotować, że kierunek zaskoczeń był dokładnie ten sam). Gdzie szukać różnic?

Częścią historii z ostatnich miesięcy było oczywiście odmienne zachowanie produkcji energii – w Czechach ta sekcja znajdowała się pod kreską, a jej wynik za pierwsze 4 msc. roku to -2,7% r/r. Samo przetwórstwo przemysłowe również dzieli przepaść (choć w przypadku Polski i Czech lepiej mówić o łańcuchu górskim): w pierwszych czterech miesiącach roku urosło ono o 13,4% r/r w Polsce a w Czechach skurczyło się o 1,1% r/r. Jak widać, rozbieżności między wynikami czeskiego i polskiego przemysłu nie są same w sobie niczym zaskakującym i w przeszłości się zdarzały. Nie w takiej skali jednak i nie w ostatnich latach.

Przyjrzeliśmy się również szczegółowym wynikom przetwórstwa. Tutaj obraz rozjazdu polskiego i czeskiego przemysłu jest pełniejszy. Po pierwsze, w ostatnich miesiącach nie ma żadnej korelacji między dynamikami produkcji przemysłowej na poziomie branż w dwóch krajach. Po drugie, w niemal każdej branży wzrost był w tym roku znacznie szybszy w Polsce. Wyjątkiem jest m.in. maleńki przemysł skórzany.

Jakie przyczyny ma taka dywergencja? Najprawdopodobniej nie ma jednej. Możemy wymienić m.in. większy rynek wewnętrzny w Polsce (implikujący dłuższe wewnętrzne łańcuchy dostaw i mniejszą wrażliwość na sytuację w handlu światowym oraz zależność od zewnętrznych poddostawców), nieco inną strukturę branżową (rola przemysłu samochodowego i jego poddostawców w Czechach vs. rola sprzętu AGD i nowo powstałych fabryk baterii i akumulatorów w Polsce), lepszą konkurencyjność cenową dzięki relatywnie słabszej walucie, odmienną skalę produkcji na zapas, a także problemy z pomiarem wielkości realnych w środowisku bardzo wysokich wzrostów cen (m.in. wspomnianej wyżej energii).

Produkcja w przetwórstwie w Polsce i w Czechach (% r/r, MA3)

Źródło: Macrobond, Eurostat

Różnica dynamik produkcji przemysłowej w Czechach i w Polsce (plus – wyższy wzrost w 2022 w Czechach, pkt. proc.)

Źródło: Eurostat