Przychody Auto Partner wzrosły o 25,08% r/r do 249,47 mln zł w maju