PHN otrzymał pozwolenie na użytkowanie wieży Skysawa w stolicy