Personnel Service: Żądania płacowe wzrosły o ok. 5-20% w nowych procesach rekrutacyjnych