MKiŚ zakłada zapotrzebowanie na moc w aukcji dla 2027 r. na poziomie 6 237 MW